Lecz się u lekarza rodzinnego w Poznaniu

Nowy w mieście

Wybierz, jak chcesz załatwić sprawę:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Ważne:

 • adresy przychodni podstawowej opieki lekarskiej znajdziesz tutaj
 • musisz wybrać się do przychodni osobiście i wziąć ze sobą dowód osobisty
 • bezpłatnie możesz zmienić lekarza rodzinnego jedynie 2-krotnie w ciągu roku
 • wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmieniłeś/łaś miejsce zamieszkania lub gdy dotychczasowy lekarz nie świadczy już usług w ramach kontraktu z NFZ
 • możesz wybrać dowolnego lekarza w dowolnej przychodni w Poznaniu, nie musi być to przychodnia najbliżej miejsca zamieszkania, ale lekarz może odmówić zapisu, jeżeli liczba jego pacjentów przekracza 2500 osób

W przychodni musisz złożyć taki formularz:

 • Formularz Deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej :


Instrukcja krok po kroku

1

Możesz:

 • albo pobrać plik i wypełnić go elektronicznie
 • albo pobrać plik i wypełnić go ręcznie
 • albo poprosić o druk w przychodni i wypełnić go na miejscu
2

 1. Wypełnij swoje dane osobiste
 2. W polu nr 7. “Adres miejsca zamieszkania” możesz wpisać adres, pod którym realnie mieszkasz – nie musi być to adres zameldowania
3

 1. Jeżeli chcesz zmienić lekarza dla siebie, to pole nr 10. zostawiasz puste.
 2. Pole nr 11. – czyli numer karty ubezpieczenia zdrowotnego również zostawiasz pusty – NIE należy w tym miejscu wpisywać numeru karty EKUZ, książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. W Polu nr 15. wpisz “15 wielkopolski”
4
 1. W polu 11. wpisz nazwę i adres przychodni
 • nazwy i adresy znajdziesz tutaj
5
 1. W II części dokumentu wybierasz, który raz zmieniasz lekarza w tym roku oraz powód. Najcześciej będzie to zmiana zamieszkania
 2. W III części wybierasz lekarza – najlepiej zadzwonić, albo pójść do przychodni i zapytać, do którego lekarza możesz się zapisać
6

 1. Podpisz dokument i oddaj osobiście w przychodni lub wyślij go listem.

Na glanc!

Jeżeli wszystkie punkty odhaczone, to możesz korzystać z opieki lekarza w Poznaniu.


Jesteś na fali! Może uporządkujesz od razu jeszcze inne sprawy?

Płać podatki w Poznaniu

Zmiana miejsca zamieszkania przy rocznym rozliczeniu PIT

Czytaj więcej

Zamelduj się w Poznaniu

Zmiana miejsca zameldowania na pobyt tymczasowy

Czytaj więcej

Dla kogo:

 • Mieszkasz w Poznaniu
 • Studiujesz w Poznaniu
 • Pracujesz w Poznaniu

Korzyści
i możliwości:

 • nie musisz jeździć do swojego lekarza rodzinnego z miejscowości, z której przyjechałeś do Poznania
 • możesz wybrać lekarza rodzinnego blisko Twojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy
 • możesz zmienić lekarza w dowolnym momencie